Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Hội nghị quốc tế ngành cao su tại Việt Nam: “Sẵn sàng cho “Bình thường mới” tiếp theo: Hướng đi tương lai cho ngành cao su”

21/12/2021
*Tài liệu hội thảo
Người trình bày: Ông Salvatore Pinizzotto, Tổng Thư ký, Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG)
Người trình bày: Ông Võ Hoàng An, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA)
Người trình bày: Ông Diệp Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)
       Người trình bày: Ông Suntara Jumreornvong, Phụ trách Dịch vụ số, TÜV SÜD Thái Lan
Người trình bày: Bà Phạm Thị Lan Hương, Trưởng ban Dịch vụ Logistics, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)
Người trình bày: Ông DAR Wong, Giám đốc đầu tư, Công ty Tư vấn ALA Pte Ltd
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>