Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Phòng Kiểm nghiệm cao su Tiêu chuẩn Việt Nam

18/06/2019
Ngày 19/02/2019, Phòng Kiểm nghiệm cao su Tiêu chuẩn Việt Nam thuộc Trung tâm Quản lý chất lượng cao su thiên nhiên của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công nhận là Phòng Kiểm nghiệm tham chiếu cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn theo Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN.
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.

 
Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>