Hoạt động >> Hoạt động khác

Tham dự Hội thảo Kết nối cung cầu ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

27/07/2016

Ngày 17/6/2016, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội thảo “Kết nối cung cầu ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” do Vụ Công nghiệp nặng, Báo Công Thương – Bộ Công Thương tổ chức.


Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Cục, Vụ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành nghề, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp…

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là ngành sản xuất công nghiệp mang tính nền tảng của ngành công nghiệp chính yếu và là xương sống của nền công nghiệp quốc gia. Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, quyết định giá thành sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Xác định được vai trò quan trọng của việc phát triển CNHT, trong những năm gần đây, nhà nước đã ban hành hàng loạt văn bản nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó đáng chú ý là việc ban hành Nghị định số 111/NĐ – CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
Theo đó, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được tài trợ từ Chương trình phát triển CNHT, hỗ trợ từ các quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo. Ví dụ, đối với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao được nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CNHT; dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển sản xuất sản phẩm CNHT được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và được hưởng các ưu đãi sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai…
Trên thực tế hiện nay, ngành CNHT của Việt Nam còn non trẻ. Năng lực và công nghệ sản xuất của phần lớn các doanh nghiệp CNHT Việt Nam còn nhiều hạn chế như: công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh thấp, nguyên vật liệu phụ thuộc phần lớn vào nhà cung cấp nước ngoài. Đến nay, các doanh nghiệp nội địa chỉ mới cung ứng được khoảng 10% nhu cầu nội địa về sản phẩm CNHT.
Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe tham luận của Vụ Công nghiệp nặng về Chính sách phát triển CNHT của Việt Nam; Tham luận của Hội ô tô và thiết bị động lực TP. Hồ Chí Minh về Phát triển CNHT đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; Tham luận của Trung tâm phát triển CNHT TP. Hồ Chí Minh về Chương trình kích cầu đầu tư lĩnh vực công nghiệp, CNHT TP. Hồ Chí Minh; Tham luận của Hội doanh nghiệp cơ khí điện TP. Hồ Chí Minh...
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Thanh Danh)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>