Hoạt động

Tham dự Hội nghị Tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long

24/04/2017

 Ngày 16/2/2017, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanhnăm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. 


 Đến tham dự Hội nghị, có đại diện Lãnh đạo của tỉnh Bình Phước và một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các Ban chuyên môn; đại diện các đơn vị bạn, các khách hàng thân thiết cùng lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ.

Năm 2016, giá cao su có thời điểm giảm sâu và thời tiết không thuận lợi cho công tác thu hoạch mủ, đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tập đoàn, sự hỗ trợ phối hợp của lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các cấp chính quyền địa phương, Công ty đã đoàn kết nhất trí, phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện vượt kế hoạch sản lượng khai thác và một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách.
Trong năm 2016, với hơn 9 ngàn ha vườn cây kinh doanh, Công ty đã khai thác được 18.520 tấn đạt 102,89% kế hoạch do Tập đoàn giao, năng suất đạt 2.013 kg/ha, 8/8 nông trường đều hoàn thành vượt kế hoạch. Công ty Bình Long đã thực hiện chế độ cạo D4 trên 50% diện tích vườn cây khai thác góp phần giảm chi phí và tăng năng suất lao động. Trong quá trình khai thác, đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như: sử dụng màng che chén, máng chắn nước mưa trên cây cao su, sử dụng PE dẫn mủ, quản lý chắt chẽ chế độ cạo, sử dụng thuốc kích thích đúng thời điểm, đúng liều lượng, thực hiện tốt việc quy hoạch bảng cạo, phân chia khu vực cạo phù hợp… góp phần nâng cao sản lượng.
Với những thành tích đạt được, Công ty đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Bá Vương – Trường phòng Tổ chức Lao động. Ngoài ra 11 cá nhân khác cũng được nhận Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT, 25 tập thể  được nhận Bằng khen của TGĐ VRG và nhiều bằng khen, giấy khen cao quý khác cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.
Năm 2017, dự báo tình hình thị trường cao su và tăng trưởng kinh tế thế giới tuy sẽ có xu hướng tích cực hơn năm 2016 nhưng vẫn chưa hết những khó khăn, Công ty tiếp tục tích cực chủ động đề ra các giải pháp, định hướng cụ thể, phù hợp với công tác quản lý điều hành, trong đó chú trọng đến công tác xây dựng và quản lý giá thành sản xuất, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.
Một số chỉ tiêu kế hoạch 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
STT
Chỉ tiêu
ĐVT
Kế hoạch 2017
1
Diện tích khai thác
ha
9.863,93
2
Sản lượng cao su khai thác
tấn
16.500
3
Năng suất vườn cây
tấn/ha
1.764
4
Sản lượng cao su thu mua
tấn
4.000
5
Sản lượng chế biến
tấn
20.500
6
Tổng doanh thu
tỷ đồng
832,5
7
Lao động bình quân
người
3.803
Trích: Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
 
Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) –trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ NN&PTNT cho Công ty (Nguồn ảnh: Tạp chí Cao su Việt Nam)
Ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước –phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Nguồn ảnh: Tạp chí Cao su Việt Nam)
 
Đại diện Lãnh đạo tỉnh Bình Phước – Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho ông Nguyễn Bá Vương – Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty (Nguồn ảnh: Tạp chí Cao su Việt Nam)
Ông Huỳnh Văn Bảo – Phó Tổng Giám đốc VRG – Chủ tịch HĐTV Công ty trao bằng khen của Tổng Giám đốc VRG cho đại diện các đơn vị (Nguồn ảnh: Tạp chí Cao su Việt Nam)
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>