Hoạt động

Tham dự Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong các hệ thống cao su thiên nhiên” thuộc khuôn khổ Hội nghị Lâm nghiệp Thế giới lần 15

13/06/2022

Ngày 04/5/2022, đại diện Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) đã tham gia Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong các hệ thống cao su thiên nhiên” thuộc khuôn khổ Hội nghị Lâm nghiệp Thế giới lần 15 do Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG), Ủy ban Nghiên cứu và Phát triển Cao su quốc tế (IRRDB), Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) phối hợp tổ chức. Hội thảo đã chia sẻ thông tin, báo cáo và thảo luận của các bên tham gia về việc phát triển xanh, hướng tới nền kinh tế các-bon thấp, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên bền vững.


Tại hội thảo, ông Thierry Serres – Giám đốc Kỹ thuật ngành cao su thiên nhiên (CSTN) tại Michelin cho biết, với bối cảnh biến đối khí hậu ngày càng đem đến những thay đổi khắc nghiệt, việc thích ứng và đảm bảo khả năng phục hồi cho từng lĩnh vực, ngành hàng là điều cần thiết. Ông Thierry cũng chia sẻ một số định hướng có thể giúp ngành cao su đạt các mục tiêu trên như: Ứng dụng khoa học công nghệ để đưa ra những mô hình dự báo đáng tin cậy; Lai tạo các giống cao su có khả năng chịụ nhiệt, chịu hạn và kháng bệnh hại trên lá cao; Áp dụng phương pháp khai thác với tầng suất thấp, tăng năng xuất và sản lượng mủ; Phổ biến rộng rãi các phương pháp thực hành nông nghiệp tốt và các vật tư đem lại hiệu suất cao,… Đối với ngành lốp xe, việc sản xuất ra các loại lốp nhẹ và bền hơn cũng sẽ góp phần bảo tồn nguồn nguyên liệu cũng như hạn chế rác thải khó phân hủy, từ đó xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững hơn.

Bà Mooi See Tor – Phó Giám đốc khu Đông Nam Á của Proforest cũng chia sẻ về xu hướng phát triển bền vững của ngành cao su hiện nay. Về chiến lược và chính sách, ngành hướng tới thúc đẩy và tuân thủ các quy định về bảo tồn rừng, bảo đảm nhân quyền. Tính minh bạch trong chuỗi cung ứng, các nỗ lực truy xuất nguồn gốc và đánh giá rủi ro ngày càng được quan tâm; đồng thời; ngành cao su cũng chú trọng vào các hoạt động nâng cao năng lực cho tiểu điền cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ – những mắt xích quan trọng nhưng dễ bị tổn chương trong chuỗi giá trị.
Đại diện cho IRSG, bà Lekshmi Nair – Trưởng phòng Kinh tế & Thống kê, nhấn mạnh, không chỉ thích ứng, ngành cao su còn có tiềm năng đóng góp vào công cuộc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ sự phát triển cho nền kinh tế xanh trong tương lai. Với vai trò nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp và là nguồn sinh kế cho hàng triệu người, phát triển bền vững và các nỗ lực hướng tới phát thải ròng bằng không trong ngành cao su sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe hệ sinh thái cũng như đem đến các lợi ích về kinh tế – xã hội. Để làm được điều đó, ngành cao su cần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, hợp tác công – tư, hội nhập và hợp tác liên ngành để giải quyết các vấn đề về tiêu thụ cũng như xác định mục tiêu sản xuất bền vững. Đồng thời, ngành cũng rất cần được hỗ trợ bởi chính sách tại các quốc gia sản xuất để có thể đạt được những mục tiêu về bền vững trong dài hạn.

Văn phòng HHCSVN (Hương Giang)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>