Thông tin hội viên

Cao su Bình Long: Vững bước phát triển bền vững

30/10/2023

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã có những bước tiến vững chắc, vươn lên khẳng định vị thế thương hiệu trong ngành khai thác và chế biến mủ cao su, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và ngành cao su.
 


Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo
Công nhân nhà máy chế biến hăng say lao động
mùa thi đua nước rút. Ảnh: Vũ Phong
Trong tình hình khó khăn chung thời gian qua, Ban lãnh đạo công ty đã năng động, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành, xây dựng nhiều kịch bản điều hành sản xuất trong từng giai đoạn phù hợp với tình hình chống dịch của địa phương và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), công ty tiếp tục đạt được những thành tích mới trong chương trình phát triển bền vững. Đồng thời bảo vệ sức khỏe và chăm lo tốt đời sống của người lao động (NLĐ). Đối với công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, công ty tiếp tục thoái vốn ở các dự án không thuộc ngành nghề SXKD chính theo phương án chung của VRG. Triển khai sắp xếp lại bộ máy, điều hành theo hướng tinh gọn từ công ty đến các đơn vị cơ sở. Thực hiện sắp xếp lại lao động hợp lý theo nhu cầu sử dụng và có phương án trả lương theo hiệu quả công việc. Công ty tiếp tục thực hiện mở rộng diện tích cấp chứng chỉ rừng cao su bền vững, hoàn thành chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC trên toàn bộ diện tích. Duy trì và tổ chức đánh giá giám sát thành công hệ thống PEFC – CoC cho 2 xí nghiệp cơ khí chế biến và các phòng nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm từ mủ cao su.
Nhiều phong trào thi đua khen thưởng cho người lao động
Trong những năm qua, cán bộ công nhân viên lao động Cao su Bình Long luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và xác định đây chính là động lực cơ bản, tiền đề quan trọng để công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao. Phong trào thi đua yêu nước trong toàn công ty luôn được quan tâm thường xuyên, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Tiêu biểu là Phong trào “Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh” đã giúp công ty khai thác hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao; đặc biệt, năm 2022, công ty vượt kế hoạch trên 11%. Phong trào thi đua nâng cao chất lượng nguyên liệu và sản phẩm chế biến đã góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu cao su Bình Long trên thị trường trong nước và quốc tế; từ cán bộ lãnh đạo quản lý đến NLĐ đều được trang bị kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật, kinh nghiệm để giám sát và thực hiện chuỗi quy trình từ khai thác, xử lý mủ tại vườn cây, vận chuyển về nhà máy và các công đoạn chế biến.
Phát huy những kết quả đạt được, công ty tiếp tục phấn đấu tổ chức SXKD hiệu quả, nâng cao đời sống cho NLĐ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được VRG. Song song đó, tiếp tục phát triển công ty bền vững, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với môi trường, an sinh xã hội, an ninh chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguyễn Bảo, nguồn: http://tapchicaosu.vn/2023/10/25/cao-su-binh-long-vung-buoc-phat-trien-ben-vung/, ngày 25/10/2023 (TN trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>