Thông tin hội viên

Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

11/10/2021

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của huyện và tỉnh Bình Dương cho phép hoạt động SXKD có điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch. Công ty đã chủ động linh hoạt trong quản lý điều hành sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.


 Tổ chức test nhanh dịch bệnh COVID-19 cho công nhân tại Nhà máy Bến Súc

Thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch
Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chính quyền địa phương và hướng dẫn của Cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh để tuyên truyền và có biện pháp ứng phó kịp thời. Công ty đã và đang triển khai xây dựng mô hình “Doanh nghiệp xanh”, “Nhà máy xanh”, “Nông trường xanh”, “Tổ sản xuất xanh”. Đặc biệt, công nhân lao động đăng ký thực hiện phương châm “3 tại chỗ” đối với các nhà máy chế biến mủ cao su của Xí nghiệp Chế biến. Thực hiện phương án “1 cung đường – 2 địa điểm”, đảm bảo đi về không ghé bất cứ nơi nào ngoài 2 địa điểm nhà ở và nơi sản xuất. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn nghiệp vụ vẫn làm việc bình thường, theo phương án đã đăng ký. Công ty đã thành lập và phân công cho 115 Tổ an toàn COVID có 513 thành viên thường xuyên kiểm tra công nhân lao động thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo của địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.
Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa công ty thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch. Tiến hành phân luồng, kiểm tra thường xuyên và thực hiện theo quy trình, quy định 5K. Tất cả người lao động (NLĐ) bắt buộc đeo khẩu trang, khai báo y tế, quét mã QR trước khi vào công ty. Khi đến cơ quan làm việc phải đeo thẻ do công ty và nông trường trang cấp. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4 cho đến ngày 31/8/2021, công ty đã tổ chức test nhanh kháng nguyên COVID-19 định kỳ cho 32.227 lượt NLĐ tại các nông trường, nhà máy và khu vực trung tâm công ty, phát hiện 5 trường hợp dương tính. Tính đến ngày 31/8, đã có 4.303/4.445 NLĐ được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19, đạt tỷ lệ 96,81%; 230/4.303 NLĐ được tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 5,35%. Công ty cũng đã chi hơn 10,2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bảo vệ sức khỏe NLĐ, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD)
Do thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đạt kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 31/8/2021, công ty đã khai thác được 12.869/27.300 tấn mủ nguyên liệu, đạt 47,14% kế hoạch; mua mủ cao su tiểu điền được 5.906/8.500 tấn đạt 69,49% so với kế hoạch năm; chế biến được 20.794/35.800 tấn sản phẩm, đạt 58,09% kế hoạch; tiêu thụ được 18.420/35.800 tấn mủ đạt 51,45% kế hoạch.
Trong thời gian tới, công ty tiếp tục yêu cầu và kiểm tra NLĐ thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn và kiểm soát y tế nơi làm việc, chủ động linh hoạt trong quản lý điều hành sản xuất. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>