Thông tin hội viên

Công ty CP Cao su Tây Ninh: Lợi ích từ Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”

08/08/2019

Đông Nam Á là khu vực có những quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên hàng đầu thế giới, trong đó Việt Nam hiện đang giữ vị trí thứ 5 trên thế giới về diện tích và thứ 3 thế giới về sản lượng. Tuy nhiên, về mặt chất lượng và giá trị, cao su Việt Nam vẫn còn hạn chế so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia… 


Trước tình hình ấy, nhằm góp phần cải thiện chất lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã định hướng công tác quản lý và nâng cao chất lượng giữ vai trò thiết yếu để đảm bảo lợi thế cạnh tranh bằng giải pháp căn cơ và dài hơi là xây dựng thương hiệu cao su thiên nhiên VRG. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng của tất cả các công ty thành viên trong Tập đoàn. Điều đó cho thấy Lãnh đạo Tập đoàn và Lãnh đạo các công ty thành viên Tập đoàn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giá trị thương hiệu Cao su Việt Nam nói chung và của VRG nói riêng. Từ đó, VRG đã và đang quyết liệt thúc đẩy các hoạt động xây dựng và phát triển hình ảnh cao su thiên nhiên mang thương hiệu VRG đến khách hàng trên toàn thế giới.
Bên cạnh chất lượng sản phẩm, xu thế phát triển của thế giới ngày nay phải gắn với bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, quan tâm lợi ích cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế– chính trị  xã hội và môi trường của địa phương và quốc gia.Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Namcủa Hiệp hội Cao su Việt Nam đã và đang đáp ứng các kỳ vọng đó. Nhận thức được điều đó, Công ty CP Cao su Tây Ninh đã đăng ký và đã được Hiệp hội Cao su Việt Nam cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam từ năm 2017 đến nay.
Là một công ty thành viêncó quy mô tương đối nhỏ trong Tập đoàn, lực lượng cán bộ quản lý và công nhân còn nhiều hạn chế trong việc đổi mới nhận thức cũng như nâng cao năng lực quản lý sản xuất, nhưng sau một thời gian triển khai và trải qua các đợt giám sát định kỳviệc sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam của Hiệp hội Cao su Việt Nam, được Tổ Chuyên gia kiểm tra và góp ý, Công ty đã dần hoàn thiệnhơn và đạt được những bước tiến vững chắc, tạo tiền đề để Công ty ngày càng quản lývườn cây, nhà máy tốt hơn trong thời gian tới. Có thể nói, chất lượng sản phẩm được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam của Công CP Cao su Tây Ninh ngày càng được nâng cao, uy tín thương hiệu Cao su Tây Ninh (TRC) ngày càng được khẳng định trên thị trường. Cụ thể là:
-   Chất lượng nguyên liệu mủ đầu vào từ vườn cây về nhà máy luôn ổn định do được quản lý tốt và hiệu quả. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, Công ty không sử dụng TZ trong bảo quản nguyên liệu cao su ly tâm ngoài vườn cây, giảm nguy cơ công nhân tiếp xúc hóa chất độc hại; và nhà máy không còn sử dụng Axit sunfuric để sản xuất mủ Skim, góp phần giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.
-   Quản lý ngày càng tốt hơn các khâu sản xuất, tuân thủ chặt chẽ theo các định mức kinh tế kỹ thuật do Tập đoàn ban hành bằng các giải pháp sáng kiến, cải tiến, nâng cấp máy móc thiết bị…
-   Thực hiện tái sử dụng nước thải của Nhà máy Hiệp Thạnh từ tháng 12/2018 đến nay để sản xuất cao su SVR 10, góp phần hạn chế khai thác tài nguyên, giảm chi phí sản xuất. Định hướng trong những năm tiếp theo, Công ty sẽ tìm kiếm và sử dụng thêm nhiều nguồn tài nguyên, năng lượng tái tạo khác để phục vụ cho sản xuất.
-   Lợi nhuận bình quân/tấn sản phẩm của Công ty thuộc nhóm đầu của các thành viên Tập đoàn; tiền lương và các chế độ chính sách, an sinh xã hội cũng như lợi ích cổ đông luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu, luôn hoàn thành các nghĩa vụ về kinh tế, xã hội và môi trường ở địa phương…
Hiểu rõ về lợi ích của việc duy trì quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam, Công ty CP Cao su Tây Ninh sẽ luôn phấn đấu để tiếp tục duy trì và ngày càng nâng cao hơn nữa về nhận thức, tư duy, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong xu thế hội nhập và phát triển. Bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhận thức về phát triển bền vững trong toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, cùng nhau chia sẻ khó khăn, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục cùng đồng hành, Công ty còn là thành viên có trách nhiệm và góp phần xây dựng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam ngày càng phát triển với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh để sánh ngang các nước sản xuất cao su hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Công ty CP Cao su Tây Ninh (Nguyễn Hữu Hiệp) 

Tổ Chuyên gia kiểm tra tại trạm tiếp nhận và vườn câyQuay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>