Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Tham dự Hội thảo lấy ý kiến về Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu sửa đổi

19/01/2016
Ngày 07/8/2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu sửa đổi do Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội phối hợp với Dự án Tăng cường quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID GIG) và Tổng cục Hải quan tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM). 

 Tại Hội thảo, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội của một số tỉnh phía Nam, đại diện Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, các chuyên gia tư vấn của USAID GIG, lãnh đạo Cục Hải quan khu vực phía Nam và một số đại diện hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp… đã tham gia góp ý cho dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu sửa đổi.

Qua 10 năm thực hiện, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu năm 2005 đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất hợp lý, không còn phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành các chính sách liên quan như Hiến pháp năm 2013, Luật Hải quan năm 2014… nên Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu năm 2005 cần phải sửa đổi cho đồng bộ, tương thích với các luật hiện hành và phù hợp với cam kết của Việt Nam khi gia nhập các Hiệp định thương mại tự do. 
Sau khi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh trình bày một số nội dung dự thảo sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề như: Khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp với định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế; sửa đổi, bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan, đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu hiện hành; hướng đến phù hợp với các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, nhập khẩu; các vấn đề về đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…
Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – đã tham luận về thực trạng xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012 và một số đề xuất định hướng sửa đổi Luật về thuế xuất nhập khẩu, như sau: Luật thuế mới phải phù hợp với Cương lĩnh 2011 của Đảng, phải dựa trên tình hình thực tế và các cam kết của Việt Nam với các nước; bổ sung các biện pháp phòng vệ về thuế, phục vụ cạnh tranh bình đẳng; góp phần cải thiện khả năng cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong trung và dài hạn; khuyến khích nhập khẩu máy móc hướng tới tăng năng lực sản xuất xuất khẩu. Thêm vào đó, ông Nguyễn Đức Kiên cũng đề xuất biểu thuế phải ổn định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, hạn chế việc giao Chính phủ hay Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất để tránh lợi ích nhóm.
 
Đại diện của các Cục Hải quan khu vực TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương đã có một số ý kiến với góc độ là cơ quan thực thi Luật, cụ thể: đa số đều đồng ý với nội dung quy định hàng sản xuất trong nước và xuất khẩu được ưu đãi miễn thuế, như hàng gia công; đối với  hàng tạm nhập, tái xuất khi đưa vào chế định miễn thuế và triển khai quản lý sự tuân thủ của doanh nghiệp, cũng cần đưa ra chế định xử phạt đối với doanh nghiệp; thời hạn nộp thuế nên giữ như Luật Quản lý thuế; hàng xuất khẩu bị trả về không thể đưa vào diện miễn thuế được vì còn liên quan đến một số luật thuế khác.
Bên cạnh đó, đại diện của một số hiệp hội, doanh nghiệp cũng đã góp ý các vấn đề liên quan đến khó khăn tồn tại của doanh nghiệp khi thực thi Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu hiện hành và các nội dung sửa đổi của Luật mới ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp như: Thủ tục xin không thu thuế, hoàn thuế hiện hành còn phiền hà và mất nhiều thời gian, đặc biệt đối với hàng nhập khẩu để sản xuất kinh doanh; việc xét doanh nghiệp ưu tiên được chậm nộp thuế chưa thể hiện tính công bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; tên danh mục, dòng thuế phải tương đồng với quốc tế…
Ông Vũ Ngọc Anh đã ghi nhận các ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội thảo và sẽ tổng hợp trình Bộ Tài chính và Chính phủ nhằm đưa ra phương án tối ưu khi xây dựng Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu mới và nhấn mạnh thêm quan điểm về quản lý thuế xuất nhập khẩu hướng đến cải cách thủ tục hành chính, phù hợp cam kết quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Việt Hồng, Hoa Trần) 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>