Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

THƯ CHÚC MỪNG Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value) năm 2020

12/10/2020

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hoá và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập.


Ghi nhận nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu, Hiệp hội Cao su Việt Nam biểu dương và chúc mừng 7 Hội viên có sản phẩm đạt chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Vietnam Value) năm 2020 theo danh sách như sau:

1.    Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
2.    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát trin Vit Nam
3.    Công ty CP Công nghip Cao su Min Nam
4.    Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng                       
5.    Công ty CP Cao su Đà Nẵng
6.    Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai
7.    Công ty CP Cao su Tân Biên                               
Hiệp hội tin tưởng Quý Hội viênsẽ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ vững danh hiệu đạt được, góp phần tích cực vào việc phát triển Thương hiệu ngành cao su nói riêng và Thương hiệu quốc gia Việt Nam nói chung nhằm củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch Trần Ngọc Thuận


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>