Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Thu thập thông tin DN thực hiện quy định REACH/RoHS của châu Âu

23/06/2016

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã nhận được công văn số 499/CHC-HTQT  ngày 31/5/2016 của Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) về việc thu thập thông tin doanh nghiệp thực hiện quy định REACH (quy định về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hoá chất) và RoHS (quy định về hạn chế hoá chất nguy hại trong sản phẩm điện, điện tử) của châu Âu (EU). 


 Theo đó, trong khuôn khổ thực hiện Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2016, Cục Hóa chất được giao chủ trì thực hiện Đề tài: Nghiên cứu xây dựng tài liệu kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào thị trường châu Âu tuân thủ quy định REACH/RoHS của EU.

Việc EU áp dụng rào cản kỹ thuật theo quy định REACH/RoHS gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU vì các quy định này rất phức tạp về thủ tục và các danh mục hóa chất được cập nhật 2 năm/lần. Do đó, để phối hợp với Cục Hóa chất nắm bắt hiện trạng và đánh giá theo yêu cầu thực tế, Hiệp hội Cao su Việt Nam đề nghị quý Hội viên, Doanh nghiệp phản ánh tình hình thực tế hiện nay, tập trung những nội dung sau: Tình hình xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu; các yêu cầu kỹ thuật của REACH/RoHS liên quan đến hàng hóa của doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị cần hỗ trợ từ cơ quan quản lý Nhà nước; tham gia thực hiện phiếu khảo sát điều tra của Cục Hóa chất gửi kèm.
 Văn bản báo cáo phán ánh, kiến nghị và phiếu khảo sát vui lòng gửi về Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (qua fax số: 08.3932 0372 hoặc email: office@vra.com.vn) trước ngày 01/7/2016 để Văn phòng Hiệp hội tổng hợp gửi Cục Hóa chất.
 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>