Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Công tác phát triển Hội viên trong năm 2015

29/02/2016

 Trong năm 2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã kết nạp 11 Hội viên mới


 1. Công ty CP Karta

2. Công ty TNHH TM & DV Lưu Gia
3. Văn phòng Đại diện Goodyear International Corp., tại TP.HCM
4. Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su
5. Công ty Sản xuất Thương mại Thúy Uyên
6. Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina)
7. Công ty CP Cao su Lai Châu
8. Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom
9. Văn phòng đại diện (Hong Kong) Topship Chemicals Trading Co., Ltd tại TP.HCM
10. Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Sài Gòn Sao
11. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hiệp Thành
Ngoài ra, Hiệp hội đã có thông báo tạm ngưng tư cách Hội viên đối với 24 đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp Hội phí và 02 đơn vị có văn bản đề nghị.
Tính đến cuối tháng 12/2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam có 137 Hội viên, gồm 124 Hội viên chính thức và 13 Hội viên liên kết.
Bảng chi tiết phân loại Hội viên năm 2015
Phân loại theo loại Hội viên
Chính thức
123
Liên kết
13
Danh dự
1
Phân loại theo sở hữu
Nhà nước
72
Dân doanh
52
Nước ngoài
13
Phân loại theo lĩnh vực hoạt động
Cao su thiên nhiên
102
Sản phẩm cao su
18
Gỗ cao su
10
Dịch vụ - hỗ trợ
40
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Thanh Nguyên)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>