Hoạt động >> Hoạt động khác

Hội đồng Thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” họp lần 1 năm 2016

31/10/2016

 Ngày 04/10/2016, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” (HĐTĐ)lần 1 năm 2016. Cuộc họp có sự tham dự của 12/14 thành viên HĐTĐ, Ban Tư vấn phát triển ngành cao su (Ban Tư vấn) và Văn phòng Hiệp hội.


 Tại cuộc họp, bà Trần Thị Thúy Hoa – Trưởng Ban Tư vấn – báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển Thương hiệu Cao su VN trong 3 quý đầu năm và kế hoạch quý IV/2016. Để triển khai Đề án, Hiệp hội đã thành lập HĐTĐ và ban hành Quy chế hoạt động của HĐTĐ vớichức năng thẩm định việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” và đề nghị Hiệp hội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu này. Ban Tư vấn đã xây dựng dự thảo Quy trình Thẩm định, quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”, bao gồm bộ tiêu chí đánh giá thực địa và chấm điểm hồ sơ doanh nghiệp, nhà máy sơ chế cao su khối và cao su ly tâm. Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tham gia phối hợp đề nghị Phòng Kiểm nghiệm cao su thiên nhiên thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam được chỉ định là Phòng kiểm nghiệm cao su tham chiếu quốc gia nhằm có điều kiện thực hiện các kiểm tra, so sánh liên phòng trong nước và trong khu vực ASEAN.

Các thành viên HĐTĐ thống nhất với các bước triển khai Đề án Xây dựng và Phát triển Thương hiệu Cao su Việt Nam, đồng thời đã đóng góp ý kiến đối với kế hoạch quý IV/2016 vàđề xuất thành lập Tổ chuyên gia để tham mưu, giúp việc cho HĐTĐ trong việc xem xét, đánh giá những sản phẩm đạt tiêu chí được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”.
Kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐTĐ – nhất trí thành lập Tổ chuyên gia và đề nghị các thành viên HĐTĐ tiếp tục nghiên cứu, góp ý về Quy chế quản lý và sử dụng, Quy trình thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” để sớm ban hành trong thời gian tới. Trong giai đoạn đầu, tập trung cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” đối với những chủng loại chủ lực của cao su thiên nhiên sơ chế như SVR 3L, SVR 10, RSS, cao su ly tâm... Kế hoạch trọng tâm trong quý IV/2016 của Hiệp hội là triển khai thẩm định một số sản phẩm cao su sơ chế cho từ 3 – 5 Hội viên có uy tín và tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam tại Họp mặt Doanh nhân Cao su Việt Nam năm 2016.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>