Thông tin hội viên

Công ty mẹ Cao su Phước Hoà lãi quý IV/2020 đột biến gấp chục lần nhờ tiền bồi thường đất

18/01/2021

Năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty CP Cao su Phước Hoà chỉ đạt gần 193 tỷ đồng nhưng nhờ ghi nhận khoản thu nhập khác 959 tỷ đồng khiến lợi nhuận của Công ty đột biến.


Công ty CP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) đã công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2020 với kết quả kinh doanh đột biến.Quý IV, công ty mẹ Cao su Phước Hoà đạt 517 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 419 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 29% và 974% so với cùng kỳ năm 2019.Luỹ kế cả năm 2020, công ty mẹ đạt 1.062 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với năm 2019 nhưng lãi sau thuế lại tăng 103% lên gần 954 tỷ đồng. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm 2020 của Cao su Phước Hoà chỉ đạt gần 193 tỷ đồng nhưng nhờ ghi nhận khoản thu nhập khác 959 tỷ đồng khiến lợi nhuận của công ty đột biến. Trong 959 tỷ đồng thu nhập khác thì có tới 860 tỷ đồng phát sinh trong năm từ thu bồi thường thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II do Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư.
Thông tin thêm, tài sản bị thu hồi, được đền bù thiệt hại là diện tích đất hơn 345,7 ha do Cao su Phước Hoà quản lý với tổng số tiền được đền bù tương ứng là hơn 864 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của công ty nêu rõ tính tới hết năm 2020, Cao su Phước Hoà đã được đền bù hơn 860 tỷ đồng và đang chuẩn bị công tác tiến hành bàn giao mặt bằng sạch.Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ là 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.148 tỷ đồng. Như vậy, dù kinh doanh đột biến nhưng công ty mới chỉ thực hiện được 43% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt chỉ tiêu lãi trước thuế cả năm (1.152 tỷ đồng).
Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của công ty mẹ Cao su Phước Hoà đạt 3.736 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm 2020. Công ty mẹ có tổng cộng 1.065 tỷ đồng tổng tiền và tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 31/12/2020, tăng 70% so với con số đầu năm này. Tổng nợ phải trả hết năm 2020 của công ty mẹ chưa tới 47 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng so với đầu năm. 
Năm 2021, mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ là 1.921 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng và dự kiến nộp ngân sách 234 tỷ đồng.Cao su Phước Hòa dự báo tình hình ngành cao su khả quan hơn, giá bán cao su đang tăng ở mức khá. Cụ thể hơn, sản lượng cao su khai thác trong năm tới dự kiến đạt 9.600 tấn, cao su thu mua 12.000 tấn; sản lượng cao su chế biến nhập kho 21.600 tấn; sản lượng cao su tiêu thụ 33.999 tấn. Bên cạnh đó, Cao su Phước Hòa cho biết đang đang đề xuất với cơ quan chức năng chuyển đổi một phần diện tích cao su sang phát triển đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>