Thông tin hội viên

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố kế hoạch kinh doanh 2021

08/02/2021

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 là 27.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 4.600 tỷ đồng.


Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) vừa công bố dự thảo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 là 27.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 4.600 tỷ đồng. Như vậy, mục tiêu lợi nhuận năm 2021 của Tập đoàn giảm 12% so với kết quả thực hiện năm 2020. Năm 2020, doanh thu của Tập đoàn đạt 21.171 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.230 tỷ đồng; lần lượt tăng 6,9% và 36,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Bản dự thảo nêu rõ, năm 2021 theo dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất Tập đoàn do giá bán cao su vẫn ở mức thấp; khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Với vai trò là một tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, xây dựng kế hoạch có tăng trưởng so với năm 2020 và tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 qua công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su, phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tiếp tục tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa đến năm 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.
Để kế hoạch tăng trưởng chung của Tập đoàn năm 2021 cao hơn năm 2020, ngoài việc cân đối các nguồn thu và lợi nhuận từ lĩnh vực cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện, lĩnh vực gỗ… Tập đoàn tiếp tục rà soát và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021 từ các nguồn khác như thu về thoái vốn đầu tư. Từ năm 2021 trở đi, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Tập đoàn và các đơn vị cần phải tính toán để có thể hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định. Năm 2021 Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>